Heatshot – ett unikt system för het spolarvätska som ger dig säker och bekväm bil- (buss- eller lastbils)körning med god ekonomi och positiva miljöeffekter:

 

-          Även vid kall motor och 18 minusgrader har du het spolarvätska inom cirka 30 sekunder!

-          Du slipper skrapa frost på vindrutan under vinterhalvåret! Och kommer mycket snabbare iväg.

-          Löser lättare upp isbildning i spolarmunstycken som delvis frusit igen, och minimerar ny isbildning på både vindruta och torkarblad.

-          Under sommarhalvåret tvättar du effektivare rent insektsnedkletade vindrutor!

-          Du sparar tid, bränsle och spolarvätska, samt skonar torkarbladen.

-          Investeringen betalar sig normalt på kortare tid än ett år om du kör kommersiellt, därefter är det rena förtjänsten!

-          Utnyttjar ditt fordons befintliga spolarsystem och reglage, och är lättmonterat.

-          3 års garanti.

-          Ett miljövänligare alternativ.

-          Ett trafiksäkrare alternativ.

 

Om du har frågor, eller vill beställa, så är du alltid välkommen att kontakta oss här. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

 

 

Heatshot in action!